ตารางราคา

 • Packet 1

 • Wordpress / 5,000 บาท
 • HTML ธรรมดา / 2,000 บาท
 • แก้ Bug / 1,000 บาท
 • SQL tuning / 1,000 บาท
 • ระบบ Backend / 10,000 บาท
 • Sign up
 • Packet 2

 • Wordpress / 7,000 บาท
 • PHP เว็บไซต์ / 5,000 บาท
 • แก้ Bug / 2,000 บาท
 • SQL tuning / 2,000 บาท
 • ระบบ Backend / 15,000 บาท
 • Sign up
 • Packet 3

 • Wordpress / 10,000 บาท
 • PHP เว็บไซต์ / 10,000 บาท
 • แก้ Bug / 3,000 บาท
 • SQL tuning / 3,000 บาท
 • ระบบ Backend 20,000 บาท
 • Sign up